BİR SAYIYI KAREKÖK İÇİNE ALMA VE KÖK DIŞINA ALMA

İndir (PDF, 1.91MB)

KONU AÇIKLAMASI;

Verilen bir sayının, hangi sayının karesi olduğunu bulma işlemine karekök alma denir ve sembolü ile gösterilir.

Karekökleri tam sayı olan doğal sayılara tam kare sayılar veya karesel sayılar denir. Tam kare sayılar 1, 4, 9, 16, … şeklinde devam eder.

Kareköklü bir ifadenin yaklaşık değeri tahmin edilirken önce hangi iki tam sayı arasında olduğu bulunur.

Kök dışındaki bir sayı karesi alınarak kök içerisine girer.

Karekök içindeki üslü sayılar karekök dışına çıkarılırken üs iki ile bölünür.

Verilen sayı, iki tam sayının çarpımı şeklinde yazılır. Bu sayılardan biri tam kare olmalıdır. Tam kare olan sayı karekök dışına çıkarılır, diğeri karekök içinde kalır.

Kök içerisindeki sayı asal çarpanlarına ayrılır ve her sayı çifti bir sayı olarak dışarı çıkarılır.

Kök dışındaki kat sayı karesi alınarak kök içerisine girer ve içerideki sayı ile çarpılır.