8. SINIF BASİT OLAYIN OLASILIĞI KONU ANLATIM FÖYÜ

İndir (PDF, 2.25MB)

OLASILIK

Olasılık, sonucu kesin olmayan, rastlantılara bağlı olayları inceler.
Örneğin; havaya bir madeni para atıldığında üst yüzeyine yazımı yoksa tura mı geleceği bilemeyiz.

Bir madeni paranın havaya atıldığında yazı gelmesi, bir zarın üst yüzüne 3 gelmesi, olasılık hesabında bir olaydır. Bu zarı veya madeni parayı
atma işlemine ise deney denir. Bir deneyin sonucunda elde edilebilecek sonuçların her birine çıktı denir. Bir deneyin bütün çıktılarına Örnek uzay veya Evrensel küme denir.

Gerçekleşmesi mümkün olmayan olaylara imkansız olay denir. Kesinlikle gerçekleşecek olan olaylara kesin olay denir. Bir A olayının olma
olasılığı 0 ile 1 arasındadır. Eğer sıfıra eşit ise imkansız olay, 1’e eşitse kesin olay denir.