2018 Yılı Ortaöğretime Geçiş Tercih Ve Yerleştirme Kılavuzu

İndir (PDF, 1.08MB)

I. BÖLÜM:
ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA TERCİH VE YERLEŞTİRME
İŞLEMLERİ
1.1. GENEL AÇIKLAMALAR
a) Merkezî Yerleştirme, merkezi sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje
uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik
programlarına tercihler doğrultusunda Merkezi Sınav Puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır.
b) Yerel yerleştirme, okulların türü, okulların kontenjanı, okulların bulundukları yere göre
oluşturulan ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri, öğrencilerin ortaokullarda
bulunuşlukları, tercih önceliği, okul başarı puanları, devam-devamsızlık ve yaş kriterleri göz
önünde bulundurularak yapılacaktır. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara yerleştirme
işlemi, il ve ilçe Millî Eğitim Müdürlüklerince belirlenen ortaöğretim kurumlarına açıklanan
kontenjanlara göre yapılacaktır. Yerleştirme işlemleri, okulun bağlı bulunduğu Genel Müdürlük
ile il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinin sorumluluğunda Bakanlıkça yürütülecektir.
c) Güzel Sanatlar Liseleri, Spor Liseleri, Klasik Sanatlar ve Musiki, Görsel Sanatlar ve
Spor Programı/Projesi Uygulayan Anadolu İmam Hatip Liselerine yerleştirme iş ve işlemleri
ile öğrencilerin okullara kayıtları 13 Temmuz 2018 tarihine kadar (saat 17.00)
tamamlanacaktır.
ç) Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı özel ortaöğretim kurumları, Merkezî
Sınav Puanı esas alınarak kendi yönetmeliklerine göre öğrenci alabilecektir. 2018/2019 eğitimöğretim
yılı için özel okul kayıt işlemleri, 27 Haziran-13 Temmuz 2018 tarihleri arasında
yapılabilecektir. Yerleştirme sonuçları aynı eğitim-öğretim yılı için geçerli olacaktır. Özel
Öğretim Kurumlarına kayıt işlemini tamamlayan öğrencilere tercih ekranı açılmayacaktır. Ancak
öğrenciler, tercih süresi içerisinde kayıtlarını iptal ettirmeleri durumunda tercihte
bulunabilecektir.
d) Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri, kayıt kabul şartlarını taşımaları hâlinde sınavla
öğrenci alan okullar için tercihlerini bu kılavuz ekinde yer alan Açık Öğretim Ortaokulu ve
Yurtdışından Başvuran Öğrenciler İçin “Tercih Ön Çalışma Formu Ek-2”yi doldurarak
yapacaktır. Öğrencilerin doldurdukları formu, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel
Müdürlüğü Emniyet Mahallesi Milas Sokak No:21 (06500) Teknikokullar –
Yenimahalle/ANKARA adresine 13 Temmuz 2018 tarihi mesai bitimine kadar APS veya dengi
hızlı posta hizmeti ile göndermeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra gelen başvurular dikkate
alınmayacaktır. Ayrıca ilgili öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil başvuruları için tercihlerini,
yerleştirme takviminde belirtilen tercih süresi içinde göndermeleri gerekmektedir. Tercihlerden
ve olabilecek diğer gecikmelerden öğrenci velisi sorumlu olacaktır.
e) Açık Öğretim Ortaokulu öğrencilerinin yerleştirme işlemleri, yerel yerleştirme ile
öğrenci alan okullar için yerleştirme talebinde bulunmaları hâlinde, ikamet adresleri
dikkate alınarak İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca 10-14 Eylül 2018
tarihlerinde yapılacaktır.
f) Yurt dışından sınava giren öğrenciler, e-Okul sisteminde kayıtlı ise tercihlerini
http://www.meb.gov.tr adresinden yaparak, okul müdürlüklerine onaylatacaktır. Bu imkânı
olmayan yurt dışındaki öğrenciler ise sınavla öğrenci alan okullar için tercihlerini bu kılavuz
ekinde yer alan Açık Öğretim Ortaokulu ve Yurtdışından Başvuran Öğrenciler İçin “Tercih Ön
Çalışma Formu Ek-2” formunu doldurarak yapacaktır. Öğrencilerin doldurdukları formu,
yerleştirme için 13 Temmuz 2018 tarihi mesai bitimine kadar APS veya dengi hızlı posta
hizmeti ile Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Emniyet Mahallesi
Milas Sokak No:21 (06500) Teknikokullar – Yenimahalle/ANKARA adresine göndermeleri
gerekmektedir. Bu tarihten sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır. Ayrıca ilgili öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil başvuruları için tercihlerini, yerleştirme takviminde
belirtilen tercih süresi içinde göndermeleri gerekmektedir. Tercihlerden ve olabilecek
gecikmelerden, öğrenci velisi sorumlu olacaktır.
g) Öğrenci velisi, tercih ve yerleştirme ile ilgili her tür yazışmada; tercih işlemini yaptığı okulun
il/ilçe kurum adı ve kodunu, öğrencinin adını-soyadını, TC kimlik numarasını, yabancı uyruklu
ise öğrenci kayıt numarasını ve açık adresi ile cep telefon numarasını yazacaktır.
ğ) Yurt dışında 8’inci sınıfı bitiren öğrencilerin “Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullara”
yerleştirme işlemleri, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 27’inci
Maddesi ikinci fıkrası hükümleri çerçevesinde İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil
Komisyonlarınca yapılacaktır.
h) Tercih işlemleri, Bakanlığımız http://www.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet
adreslerinde yayımlanan tercih listelerine göre, öğrenci velisi tarafından 02-13 Temmuz 2018
(17.00’ye kadar) tarihleri arasında yapılacaktır.
ı) Öğrenci velisi ve diğer ilgililer bu kılavuzda belirtilen bütün hükümleri kabul etmiş
sayılacaktır.
1.2. ORTAÖĞRETİM OKULLARINA GENEL BAŞVURU ŞARTLARI
a) 2017–2018 eğitim-öğretim yılında ortaokul veya imam hatip ortaokulu 8’inci sınıfını
başarıyla tamamlamış veya Açık Öğretim Ortaokulundan mezun durumda olmak,
b) Sınavla öğrenci alan okullar için Merkezi Sınav Puanına sahip olmak.
c) Başvuru yapılacak okulun kayıt kabul şartlarını taşımak,
1.3. TERCİH İŞLEMLERİ
a) 8’inci sınıfı başarıyla tamamlayan veya mezun durumda olan öğrenciler, yerleştirme
işlemleri için tercih ve yerleştirmeye esas nakil başvurusunda bulunabilecektir.
b) Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya
herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler
mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.
c) Sınava giren ve Merkezî Sınav Puanına sahip olan öğrenciler dâhil tüm öğrenciler yerel
yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorundadır. Yerel Yerleştirme İle Öğrenci
Alan Okullar ekranından tercih yapılmaması durumunda, öğrencilere Merkezî Sınavla Öğrenci
Alan Okullar ile Pansiyonlu Okullar tercih ekranı açılmayacaktır.
ç) Özel ortaöğretim kurumlarına ve yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara kesin kayıt işlemini
tamamlamış öğrenciler, tercihte bulunamayacaktır.
d) Öğrenciler; Merkezî Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Okullar, Yerel Yerleştirme İle Öğrenci
Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 3 (üç) grupta tercih yapabileceklerdir. Merkezî
Sınava girmeyen öğrenciler ise Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu
Okullar olmak üzere 2 (iki) grupta tercih yapabileceklerdir.
e) Öğrenciler, ilk olarak Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ekranından tercih
yapacaklardır. Yerel Yerleştirmede tercihlerinden ilk 3 (üç) okulu Kayıt Alanından seçmek
kaydıyla öğrenciler en fazla 5 (beş) okul tercihinde bulunabileceklerdir. Yapılan tercihlerde aynı
okul türünden (Anadolu Lisesi, Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi)
en fazla 3 (üç) okul seçilebilecektir. Yerel Yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini
yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, istemeleri halinde merkezi sınavla öğrenci alan
okullar için açılacak Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar ekranından en fazla 5 (beş) okul;
Pansiyonlu Okullar tercih ekranından da en fazla 5 (beş) okul olmak üzere toplamda 15 okul
tercihinde bulunabilecektir. Öğrencilerin, Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar ile Pansiyonlu
Okullar grubundan tercihte bulunabilmesi için yerel yerleştirme tercihi yapması zorunludur.f) Sınava katılmayan öğrencilere Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar tercih ekranı
açılmayacaktır.
g) Yerel yerleştirme tercih ekranında okullar;
Yeşil renk, “Kayıt Alanında” öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu Kayıt Alanında yer alan
okulları belirtir.
Mavi renk, “Komşu Kayıt Alanında” öğrenci için ikamet adresine göre Komşu Kayıt Alanında
yer alanlar okulları belirtir.
Kırmızı renk, “Diğer” ise öğrenci için ikamet adresine göre bulunduğu Kayıt Alanında ve
Komşu Kayıt Alanında olmayan il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarında
bulunan okulları belirtir.
ğ)Yerleştirmeye esas nakiller, “Tercih ve Yerleştirme Takviminde” belirtilen tarih ve sürelerde 4
(dört) dönemde yapılacaktır. Her dönemde; Merkezî Sınav Puanı ile öğrenci alan okullar için en
fazla 3 (üç), yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3 (üç), pansiyonlu okullar için
de en fazla 3 (üç) okul tercihi yapılabilecektir.
h) Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine
yerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde Kayıt Alanından okul ve
farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacaktır. Ancak, tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler,
yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 (iki) okulu Kayıt Alanından seçmek kaydıyla en
fazla 3 (üç) okul tercihinde bulunabileceklerdir. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden (Anadolu
Lisesi, Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi) en fazla 2 (iki) okul
seçilebilecektir.
ı) Öğrenciler, ayrıca istemeleri hâlinde yerleştirmeye esas 4’üncü nakil başvuru döneminde
“Meslekî Eğitim Merkezleri”ni de tercih edebileceklerdir.
i) Tercih işlemleri, Bakanlığımız http://www.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet
adreslerinde yayımlanan tercih listesinde yer alan okullara göre öğrenci ve velisi tarafından 02-
13 Temmuz 2018 (17.00’ye kadar) tarihleri arasında yapılacaktır.
j) Elektronik ortamda tercih işlemlerini yapamayanlar için okul müdürlükleri, tercih
işlemlerini öğrenci velisinin talebi üzerine, velinin doldurup imzalayarak verdiği “Yerleştirme
Tercihleri İçin Ön Çalışma Formu EK-1” e bağlı kalarak veli adına yapacaktır (13 Temmuz
2018 saat 17.00’ye kadar).
k) Açık öğretim ortaokulu öğrencileri ile yurt dışından sınava giren öğrenciler tercihlerini, bu
kılavuzun “Genel Açıklamalar” bölümünde yer alan hükümler doğrultusunda yapacaklardır.
l) Yerleştirmeye esas nakil işlemi için; tercih başvuruları 06-10 Ağustos 2018, 13-17 Ağustos
2018, 27-31 Ağustos 2018 ve 03-06 Eylül 2018 tarihlerinde saat 17.00’ye kadar
yapılabilecektir. Her nakil döneminde öğrenciler, her gruptan en fazla 3 (üç) okul tercihinde
bulunabileceklerdir.
m)Yerleştirmeye esas nakil tercih başvurularının alınması sürecinde özel ortaöğretim
kurumlarına kayıt ve nakil işlemleri yapılabilecektir.
n) Yerleştirmeye esas nakil başvuruları, tercih edilecek okulun boş kontenjanına bakılmaksızın
herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulu müdürlüğüne başvurarak yapılabilecektir.
o) Tercihler okul müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onaylanacaktır. Tercihlerle ilgili
varsa her türlü düzeltme elektronik onaylama işleminden önce yapılacaktır. Onaylama işlemi
yapıldığı anda öğrencinin tercih işlemi tamamlanmış olacaktır. Öğrenci velisi düzeltme veya
iptal işlemi için takvimde belirtilen tercih süreleri içerisinde okul müdürlüğüne başvurarak
başvurunun düzeltilmesi veya iptal talebinde bulunabilecektir. Tercih Başvuru Durumu “İptal”
olarak görünen öğrenciler yerleştirme işlemlerine dâhil edilmeyecektir.
ö) Tercihlerin, tercih ve yerleştirme kılavuzuna uygun olarak elektronik ortamda hatasız ve
eksiksiz bir şekilde yapılması gerekmektedir. Tercih listesinden öğrenci velisi, onay işleminden
ise okul müdürlüğü ile veli birlikte sorumludur.
p) “Yerleştirme Tercihleri İçin Ön Çalışma Formu EK-1” veli tarafından doldurulup
imzalandıktan sonra tercihler, sisteme okul müdürlüğü tarafından girilerek onaylandıktan sonra iki nüsha çıktısı alınacak, bir nüshası imza karşılığı veliye verilecek ve diğer nüshası okulda
saklanacaktır.
r) Tercih ve yerleştirme işlemleriyle ilgili tüm bilgilendirmeler http://www.meb.gov.tr ile
https://e-okul.meb.gov.tr adreslerinden yapılacaktır. Velilerin tercih ve yerleştirme işlemleri
süresince bu adresleri takip etme yükümlüğü vardır.
s) 02-13 Temmuz 2018 tarihlerinde Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
koordinasyonunda oluşturulan tercih danışmanlığı komisyonları tarafından talep eden
öğrencilere tercih danışmanlığı hizmeti verilecektir.
ş) Tercih yapmayan veya tercihleri doğrultusunda hiçbir tercihine yerleşemeyen öğrenciler, açık
öğretim kurumlarına yönlendirilecektir.
1.4. YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ
2017–2018 eğitim ve öğretim yılında ortaokul veya imam hatip ortaokulu 8’inci sınıfını
tamamlamış veya Açık Öğretim Ortaokulundan mezun durumda olan öğrenciler, sınavla öğrenci
alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğü ve tercihleri doğrultusunda; yerel
yerleştirme ile öğrenci alan okullara ise okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe milli
eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara öğrencilerin ikamet
adresleri, ortaokullarda bulunuşlukları, tercih önceliği, okul başarı puanları, devam-devamsızlık
ve yaş kriterleri göz önünde bulundurularak yerleştirilecektir. Yerleştirme yapılacak okullar ve
kontenjanları http://www.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden
yayımlanacaktır. Yerleştirme sonuçları 30 Temmuz 2018 tarihinde ilan edilecektir.
a) Yerleştirmeye esas nakil tercihleri ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi
doğrultusunda 4 (dört) dönem hâlinde alınacak ve yerleştirmeye esas nakil sonuçları her nakil
döneminin sonunda, 13 Ağustos 2018, 19 Ağustos 2018, 03 Eylül 2018 ve 08 Eylül 2018
tarihlerinde ilan edilecektir.
b) Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler ile
2017/2018 eğitim-öğretim yılında sınıf tekrarına kalan 9’uncu sınıf öğrencileri, il/ilçe öğrenci
yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurmaları halinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan
okullardan kontenjan durumları uygun olan okullara 10-14 Eylül 2018 tarihlerinde komisyonca
yerleştirilecektir.
c) Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları –açık liseler ile yetenek
sınavıyla öğrenci alan okullar hariç olmak üzere- sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır.
ç) Öğrencilerin yerleştirme sonuçları https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden açıklanacak
olup sonuç bilgilerinde kaydının yapıldığı okul bilgileri bulunacaktır. Ayrıca, SMS ile
bilgilendirilmek isteyen velilere mobil bilgilendirme servisi aracılığı ile yerleştirme sonuçları
bildirilecektir.
d) İlköğretim programını tamamlayan özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden kaynaştırma
yoluyla eğitim alacak öğrenciler, geçerli “Engelli Sağlık Kurulu Raporu” ve Ortaöğretim
kademesine yönelik “Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu” doğrultusunda ikamet
adresleri, engel durumu ve özellikleri dikkate alınarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara
ilgili mevzuat çerçevesinde her bir şubede iki öğrenciyi geçmeyecek şekilde 10-14 Eylül 2018
tarihlerinde il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonu kararı ile yerleştirilecektir.

DAHA FAZLA AYRINTI İÇİN PDF DOSYASINI OKUYUNUZ.